Μ. ΣΑΦΡΑΛΙΩΤΗΣ

Προϊόντα Τσιμέντου - Δομικά Υλικά

Εταιρικό προφίλ

Η εταιρεία Μ.Σαφραλιώτης προϊόντα τσιμέντου-δομικά υλικά, εδρεύει σε ιδιόκτητες εκτάσεις στην περιοχή της ΒΙ.ΠΕ Ν.Μηχανιώνας του νομού Θεσσαλονίκης. Με την εμπειρία 40 ετών που διαθέτει κατασκευάζει προκατασκευασμένα προϊόντα τσιμέντου όπως: Φρεάτια, Φρεάτια έλξης καλωδίων, Φρεάτια υδροσυλλογής ομβρίων τύπου Φ1Ν, Φρεάτια υδρομέτρων, κανάλια απορροής ομβρίων, προκατασκευασμένα στηθαία, Κράσπεδα οδοποιίας, Τσιμεντολίθους, Καμινάδες, Καμινάδες με επένδυση, Βάσεις μετρητών Δ.Ε.Η (ΠΙΛΑΡ), Βιολογικούς βόθρους (δεξαμενές καθίζησης τύπου Imhoff), Καπέλα καμινάδας (θυέλλης), Προκατασκευασμένους βόθρους, Κυβόλιθους, Καπέλα περίφραξης, Κράσπεδα κήπου, Γλάστρες, Βρυσάκια κήπου και πολλά άλλα είδη προϊόντων τσιμέντου.

Έχοντας επίγνωση της σημασίας των αναγκών της αγοράς, αναγνωρίζει τη χρησιμότητα και τη σημασία της υιοθέτησης, διατήρησης, τεκμηρίωσης και βελτίωσης του συστήματος παραγωγής σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ποιότητας.Για το λόγο αυτό, οι προσπάθειες και οι πόροι που χρησιμοποιούνται, αποσκοπούν πάντοτε στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων τύπων μεταποιημένων προϊόντων και στην εδραίωση και βελτίωση αυτών που εφαρμόζονται επί του παρόντος, πάντα σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και περιβάλλοντος, και  παρακολουθεί συνεχώς τα συστήματα παραγωγής, τα υλικά, τα αδρανή και το τελικό προϊόν, προκειμένου να διασφαλίσει τα ελάχιστα πρότυπα επιδόσεων και αντοχής που καθορίζονται από τα πρότυπα ποιότητας.

Με βασικό άξονα την ποιότητα και την αξιοπιστία, από την αρχή της λειτουργίας της κατάφερε γρήγορα να εδραιωθεί δυναμικά στον χώρο των δομικών υλικών. Με γνώμονα την  αυξανόμενη ζήτηση των προϊόντων της εταιρείας αλλά και τις υψηλότερες απαιτήσεις που θέτει η ίδια για την  καλύτερη ποιότητά τους,  αναβάθμισε  όλους τους τομείς της παραγωγικής διαδικασίας αλλά και επένδυσε σε ανθρώπινο δυναμικό, μηχανήματα, νέες ιδέες και τεχνολογίες με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Η εταιρεία  M.Safraliotis δεν σταματάει να ερευνά και να εξελίσσει τα προϊόντα της αλλά και να δημιουργεί νέα προϊόντα τσιμέντου γι' αυτό σε περίπτωση συγκεκριμένων αιτημάτων και αναγκών, είναι δυνατή η παραγωγή συγκεκριμένων ειδών τσιμεντοπροιόντων, με ιδιαίτερη προσοχή στην σχέση ποιότητας-ποσότητας-τιμής.

Crafted by PERIPC