Πιστοποίηση ISO

Η M.SAFRALIOTIS προϊόντα τσιμέντου είναι πιστοποιημένη κατά ISO-90001:2008.

Aκολουθεί πιστά όλες της απαιτούμενες προδιαγραφές τόσο για τα προϊόντα όσο και στη διάρκεια της κατασκευής τους.

elot iso certification safraliotis

Crafted by PERIPC