Πιστοποίηση ISO

Η M.SAFRALIOTIS προϊόντα τσιμέντου είναι πιστοποιημένη κατά ISO-90001:2015.

Aκολουθεί πιστά όλες της απαιτούμενες προδιαγραφές τόσο για τα προϊόντα όσο και στη διάρκεια της κατασκευής τους.

 

 

Crafted by PERIPC