Καμινάδα Επενδυμένη

  • Καμινάδα Επενδυμένη Σαφραλιώτης
  • Καμινάδα Επενδυμένη Σαφραλιώτης

Εσωτερικές Διαστάσεις              Εξωτερικές Διαστάσεις

        40x40xh9.5                            0.50x0.50xh0.25

        30x30xh0.25                          0.40x0.45xh0.25

     0.25x0.25xh0.25                       0.35x0.35xh0.25

     0.20x0.20xh0.25                       0.30x0.30xh0.25

Crafted by PERIPC