Φρεάτια Υδρομέτρων με Χυτοσίδηρο

  • Φρεάτια Υδρομέτρων με Χυτοσίδηρο Σαφραλιώτης
  • Φρεάτια Υδρομέτρων με Χυτοσίδηρο Σαφραλιώτης
  • Φρεάτια Υδρομέτρων με Χυτοσίδηρο Σαφραλιώτης

Α.15 Β.125

Μοντέλο         Εσωτερικές Διαστάσεις         Εξωτερικές Διαστάσεις

 30x30                0.27x0.27xh0.35                   0.37x0.37xh0.35

 40x40                0.38x0.38xh0.45                   0.48x0.48xh0.45

Crafted by PERIPC