Φρεάτια Υδροσυλλογής

  • Φρεάτια Υδροσυλλογής Ομβρίων Υδάτων Φ1Ν Σαφραλιώτης
  • Φρεάτια Υδροσυλλογής Ομβρίων Υδάτων Φ1Ν Σαφραλιώτης
  • Φρεάτια Υδροσυλλογής Ομβρίων Υδάτων Φ1Ν Σαφραλιώτης
  • Φρεάτια Υδροσυλλογής Ομβρίων Υδάτων Φ1Ν Σαφραλιώτης
  • Φρεάτια Υδροσυλλογής Ομβρίων Υδάτων Φ1Ν Σαφραλιώτης
  • Φρεάτια Υδροσυλλογής Ομβρίων Υδάτων Φ1Ν Σαφραλιώτης
  • Φρεάτια Υδροσυλλογής Ομβρίων Υδάτων Φ1Ν Σαφραλιώτης
  • Φρεάτια Υδροσυλλογής Ομβρίων Υδάτων Φ1Ν Σαφραλιώτης
  • Φρεάτια Υδροσυλλογής Ομβρίων Υδάτων Φ1Ν Σαφραλιώτης

Μοντέλο          Εσωτερικές Διαστάσεις          Εξωτερικές Διαστάσεις

  Φ1Ν94                  0.83x0.47xh0.94                    113x0.77xh0.94

Συνολικές Διαστάσεις : 113 x 0.77 x 0.94 h cm
Βάρος : 1080 Kgr
Όγκος σκυροδέματος : 0.45 m3
Ποιότητα σκυροδέματος : C 20/25

  Φ1Ν50                  0.83x0.47xh0.50                    113x0.77xh0.50

Συνολικές Διαστάσεις : 113 x 0.77 x 0.50 h cm
Βάρος : 588 Kgr
Όγκος σκυροδέματος : 0.24 m3
Ποιότητα σκυροδέματος : C 20/25

Crafted by PERIPC