Φρεάτια Υδροσυλλογής

  • Φρεάτια Υδροσυλλογής Σαφραλιώτης

Μοντέλο          Εσωτερικές Διαστάσεις          Εξωτερικές Διαστάσεις

  Φ1Ν                   0.83x0.47xh0.94                    113x0.77xh0.94

  Φ1Ν                   0.83x0.47xh0.50                    113x0.77xh0.50

Crafted by PERIPC