Φρεάτια Καλωδίων

  • Φρεάτια Καλωδίων Σαφραλιώτης

Μοντέλο          Εσωτερικές  Διαστάσεις          Εξωτερικές Διαστάσεις

 40x40                 0.40x0.40xh0.70                      0.60x0.60xh.70

Crafted by PERIPC