Φρεάτια Καλωδίων

  • Φρεάτια Καλωδίων Σαφραλιώτης

Μοντέλο          Εσωτερικές  Διαστάσεις          Εξωτερικές Διαστάσεις

 70Υψος               0.40x0.40xh0.70                      0.60x0.60xh.70  

 

Συνολικές Διαστάσεις : 0,60 x 0.60 x 0.70 h cm
Βάρος : 336 Kgr
Όγκος σκυροδέματος : 0.14 m3
Ποιότητα σκυροδέματος : C 20/25

Πάχος τοιχώματος 10cm

 

Μοντέλο          Εσωτερικές  Διαστάσεις          Εξωτερικές Διαστάσεις

 50Υψος               0.40x0.40xh0.50                      0.60x0.60xh.50 

Συνολικές Διαστάσεις : 0,60 x 0.60 x 0.50 h cm
Βάρος : 240 Kgr
Όγκος σκυροδέματος : 0.10 m3
Ποιότητα σκυροδέματος : C 20/25

Πάχος τοιχώματος 10cm

Μοντέλο          Εσωτερικές  Διαστάσεις          Εξωτερικές Διαστάσεις 

30Υψος               0.40x0.40xh0.30                      0.60x0.60xh.30  

Συνολικές Διαστάσεις : 0,60 x 0.60 x 0.50 h cm
Βάρος : 144 Kgr
Όγκος σκυροδέματος : 0.06 m3
Ποιότητα σκυροδέματος : C 20/25 

Πάχος τοιχώματος 10cm

Το Φρεάτιο αυτό δίνατε να τροποποιηθεί και σε άλλες διαστάσεις, μόνον όμως για την διάσταση του ύψος.

Crafted by PERIPC