Κήπου

  • Κράσπεδα Κήπου Σαφραλιώτης
  • Κράσπεδα Κήπου Σαφραλιώτης
  • Κράσπεδα Κήπου Σαφραλιώτης
  • Κράσπεδα Κήπου Σαφραλιώτης

              Διαστάσεις 

Βεντάλια: 0.50 x 0.6 x h0.20

Οβάλ: 0.80 x 0.6 x h0.20

Crafted by PERIPC