Φρεάτιο ΕΥΔΑΠ Υδρομέτρων τύπου καμπάνα

  • Φρεάτιο ΕΥΔΑΠ Υδρομέτρων τύπου καμπάνα
  • Φρεάτιο ΕΥΔΑΠ Υδρομέτρων τύπου καμπάνα
  • Φρεάτιο ΕΥΔΑΠ Υδρομέτρων τύπου καμπάνα

Προκατασκευασμένο φρεάτιο τύπου καμπάνα από σκυρόδεμα για σύνδεση με ένα ή δύο υδρόμετρα και δυνατότητα τοποθέτησης καλύμματος

Διαστάσεις 30 x 30 

Crafted by PERIPC