Καπέλα Θυέλλης

  • Καπέλα Θυέλλης Σαφραλιώτης
  • Καπέλα Θυέλλης Σαφραλιώτης

 Διαστάσεις             Τεμ. ανά Παλέτα

 10Χ40Χ40                    14 Σετ

10X40X40M                  14 Σετ

10Χ40Χ40S                   14 Σετ

Crafted by PERIPC