Κανάλια καλωδίων

  • Κανάλια καλωδίων ΣΑΦΡΑΛΙΩΤΗΣ
  • Κανάλια καλωδίων ΣΑΦΡΑΛΙΩΤΗΣ
  • Κανάλια καλωδίων ΣΑΦΡΑΛΙΩΤΗΣ
  • Κανάλια καλωδίων ΣΑΦΡΑΛΙΩΤΗΣ

Κανάλια καλωδίων με δύο καπάκια από σκυρόδεμα για ασφαλή διέλευση των καλωδίων.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μήκος: 100 cm
Πλάτος Εξωτερικά: 26.5cm
Πλάτος Εσωτερικά: 17 cm
Ύψος Εξωτερικά: 23.5 cm
Ύψος Εσωτερικά: 18 cm
Πλάτος Πατούρας: 2 cm
Ύψος Πατούρας: 2 cm
Πάχος Πυθμένα: 5.5 cm
Ποιότητα Σκυροδέματος: C 20/25
Οπλισμός: Ίνες Προπυλενίου

Crafted by PERIPC